Tillbaka

Cascade 19

 
Tillbaka

 

Caskade Akvamarin är den idealiska familjebåten för upp till 6 personer, antingen det gäller transport sjöledes eller vattenskidåkning. Den eleganta ruffen är inredd med 2 kojplatser samt har plats för en tredje, vilket gör båten väl lämpad för weekends- och semesterturer. Båtens utformning samt den ingjutna dragkroken fram gör att den lämpar sig väl för trailerkörning, varigenom nöjet och nyttan ytterligare ökas.

Skrov, däck och överbyggnad är av glasfiberarmerad polyesterplast. Tillverkningen sker i moderna temperaturreglerade lokaler och efterhärdningen i speciell lokal vid en temperatur av 55°C (130°F). Båtens inredning är av mahogny.

Skrovutformningen, med den relativt skarpa V-formen fram, ger båten en mjuk gång i krabb sjö även vid höga hastigheter. De höga friborden samt de längsgående stegen i bottnen och stänklisterna längs sidorna gör att båten är "torr" även i hårt väder. Utrymmena på bägge sidor om motorrummet är till sin halva höjd fyllda med cellplast av sådan typ, att den inte påverkas av olja eller bensin. Bottnen är dubbel och mellanrummet fyllt med cellplast, vilket gör båten osänkbar om bottnen skulle skadas.

Motorrummet, som är inklätt med asbest, är helt avskilt från sittbrunnen. Detta bidrager i hög grad till den tysta gången. Goda stuvningsutrymmen finns på bägge sidor om motorn, under soffan samt under kojerna i ruffen.

Caskade Akvamarin har härdade splitterfria vindrutor. Styrning med Teleflex-kabel är babordsplacerad, växlings- och gasreglaget är enhandsmanövrerade. Bensintanken rymmer 95 liter (21 Imp. Gallon). I standardutrustningen ingår förutom körklar båt, dyna och rygg för aktre soffa, kaptensstol, dynor i ruffen - allt i valfri färg samt stoppade med skumplast - såväl sido- som för och akterlanternor, takarmatur i ruffen, handräck på rufftaket, förkromade beslag, paddel och båtshake. Som extra tillbehör kan erhållas tvådelat kapell, stol på styrbordssidan, pentry som placeras i stället för stol på styrbordssidan, WC, luftventil i rufftaket, bensinmätare och hastighetsmätare.

Båtens huvuddata framgår av ritning och är i huvudsak:
Längd = 5,80 m (19')
Bredd = 2,12 m (7')
Vikt = 850 kg (1900 lbs)

Det fart- och bränsleförbrukningsdiagram, som visas på andra sidan, är upptaget med Volvo-Penta Aquamatic, som ger 80 hkr vid 4500 v/min och med en propeller med diametern 12½" och stigningen 15". På vänstra vertikalaxeln angives hastigheten i km per timme ytterst och i knop (sjömil per timme) innerst. På den horisontella axeln angives motorns varvtal i varv per minut, och på den högra vertikala axeln bränsleförbrukningen i liter per kilometer ytterst och i liter per timme innerst.

Caskade Akvamarin är specialkonstruerad för Volvo Penta Aquamatic. Volvo Pentas välkända 4-cylindriga motor har Ni på "Er sida" av båtens akterspegel. På andra sidan ett utombordsdrev - även det en svensk kvalitetsprodukt signerad Volvo Penta. Motorn och utombordsdrevet är monterade på var sin sida om båtens akterspegel i vibrationsbekämpande gummielement. Utombordsdrevet är uppfällbart och således lätt att frakta på trailer. 80 högeffektiva "hästar" ger gnistrande acceleration. Tack vare att motorn är placerad längst akterut och väl isolerad får Ni gott om utrymme, en tyst och behaglig gång och mindre risk för brand ombord.